Ghioroc

Ghioroc - konečná stanice tramvaje

V Aradu je zachovaná tramvajová síť, jejíž jedna trať vybíhá 22 km za město, do obce Ghioroc. Toto je konečná stanice. Tramvaje se zde obracejí na trojúhelníku, podobně jako např. v Praze na Zvonařce či Laurové. Trať byla vybudovaná v roce 1906 (viz KBK Füzetek, str. 11) a její trasu - tehdy mnohem delší než dnes - můžete dobře sledovat na rakouské vojenské mapě z roku 1911 (čtverec "Temesvár"). Více fotografií z této trasy zveřejnili např. Németh Zoltán Ádám nebo Ákos Endre Varga. Aktuální jízdní řád (trať je jednokolejná, tramvaje proto jezdí sporadicky) je na stránkách městského dopravního podniku CTP Arad.

Ghioroc (maď. Gyórok), 30.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:18.08.2007

© Jan Pešula, 2007