Arad

Arad - katolická katedrála

Jak bylo zmíněno u předchozího snímku, ve větších sedmihradských městech zpravidla najdeme starý katolický kostel pro Maďary a nový pravoslavný pro Rumuny. Toto je výstavná katolická katedrála v Aradu z 18. století.

Arad, 30.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:18.08.2007

© Jan Pešula, 2007