Zlatna

Zlatna - vlak fy RegioTrans

Privatizace osobní železniční dopravy je trend v celé Evropě a ani nově přistoupivší Rumunsko není výjimkou. Snímek ukazuje vlak soukromé společnosti RegioTrans v konečné stanici Zlatna po příjezdu ze železničního uzlu Alba Iulia.

Zlatna (dříve maď. Zalatna), 28.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:16.08.2007

© Jan Pešula, 2007