Gheorgheni

Gheorgheni - radnice

Radnice v městě Gheorgheni v Sedmihradsku. Město je oficiálně dvojjazyčné, protože většinu obyvatelstva tvoří maďarsky mluvící Székelyové. V muzeu tu připomínají i Armény, kteří sem přišli v 17. století a postupem času splynuli s katolickými Maďary.

Gheorgheni (Gyergyószentmiklós), 28.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:16.08.2007

© Jan Pešula, 2007