Fălciu - nádraží

Făleşti - pohraniční nádraží

Právě jsme opustili Moldávii a nacházíme se na rumunské pohraniční stanici Fălciu. Kdysi to byl významný uzel pro nákladní dopravu mezi SSSR a východní Evropou. Doba se ale změnila a spousty vyřazených chladírenských vozů rezaví na moldavské straně, ve stanici Prut-2. Překladiště Fălciu už také zaniklo, rozsáhlé kolejiště je prázdné, širokorozchodné koleje končí zarážedlem a nákladní vlaky by už do vnitrozemí neprojely. V roce 2000 (?) byl přechod otevřen pro osobní dopravu, ovšem pouze pro občany Rumunska a Moldávie. Po vstupu Rumunska do EU dne 01.01.2007 ovšem Moldavané potřebují k návštěvě vízum, a tak jejich zájem prudce opadl. Obě pohraniční stanice jsou navíc tak odlehlé, že ani pro pašeráky není tato trasa vhodná. Dnes tu jezdí tři páry poloprázdných vlaků týdně (v našem vlaku jelo 5 cestujících - kromě nás tří ještě dva Rumuni) a s největší pravděpodobností se během několika měsíců či let provoz zcela zastaví.

Vstup Rumunska do EU může znamenat konec této trati, ale nám se hodil - protože pohraničníci nesmějí diskriminovat mezi občany členských zemí, mohli jsme nyní přechodu využít i my z Česka. Moldavští úředníci s tím měli trochu problém (museli si to telefonicky ověřovat u nadřízených), ale nakonec jsme projeli - možná jako první ne-Rumuni a ne-Moldavané.

Na snímku je v dálce na širokorozchodných kolejích vlak, kterým jsme přijeli. Vpravo od něj stojí zbytky jeřábu, který kdysi patřil k překladišti. Koleje v dolní části snímku jsou normálněrozchodné a využívají je vlaky Fălciu Nord - Zorleni - Bârlad.

Fălciu, 27.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:16.08.2007

© Jan Pešula, 2007