Bender - vládní hesla

Bender - hesla

Jsme zpět v Benderách. Na kruhovém objezdu blízko Slunečného sídliště (mikrorajon Solněčnyj) si připomínáme minulou dobu, kdy podobná propaganda zdobila veřejná prostranství po celé východní Evropě. Hesly Podněstří jsou "Mír, pokrok, lidská práva" a "V jednotě je naše síla".

Tiraspol, 26.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:16.08.2007

© Jan Pešula, 2007