Bender - pomník z války o Podněstří

Bender - pomník G. P. Ječina

Připomenutí války o Podněstří roku 1992. Obyvatelé Benderu jsou, podobně jako ve zbytku Podněstří, většinou slovanského původu a počátkem 90. let rozhodně odmítli možné znovusjednocení Moldávie s Rumunskem, o kterém tehdy uvažovaly vládnoucí kruhy v Kišiněvě. Ve městě Bendery probíhaly v dubnu 1992 prudké boje. Na jednom z domů s dírami po kulkách (moc jich tam už není, ale občas se dá na nějaký narazit) byl tento pomník staršího inspektora Ječina, padlého během bojů (samozřejmě na podněsterské straně).

Bendery (Tighina), 26.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:15.08.2007

© Jan Pešula, 2007