Bender 2 - moldavské nádraží

Bender 2 -moldavské nádraží

Míříme do Podněstří. Podněsterská moldavská republika (PMR), osídlená převázně slovanským obyvatelstvem, vyhlásila v roce 1990 nezávislost na Moldávii (v rámci SSSR) a v roce 1992 samostatnost. Výsledkem byla válka, která skončila roku 1992 vítězstvím PMR a faktickou, mezinárodně neuznanou nezávislostí moldavských území na východ od Dněstru. K tomuto státu se ještě během bojů připojilo i strategicky významné město Tighina (Bender, Bendery) na opačném břehu. Tím se přerušila jediná železniční spojnice mezi severem a jihem Moldávie.

Protože obě nádraží ve městě Bender zůstala pod poděsterskou správou, vybudovali moldavané na neobsazeném území nové nádraží Bender-2, asi 200 metrů od stejnojmenného podněsterského. Sem nyní zajíždějí příměstské vlaky z Kišiněva. "Dálková vnitrostátní" doprava na jih Moldávie (do Cahulu a ukrajinského Reni) využívá nově vybudovanou trať Rebaka - Cainari (z roku 2005), která se Podněstří vyhýbá. Pouze jeden pár vlaků Moskva - Kišiněv přechází přes hranice.

Podněsterští úředníci označují toto moldavské nádraží jako "Bender 3", popřípadě "Varniţa" (podle nedalekého předměstí, které zůstalo pod moldavskou správou).

Varniţa (Varnica), 26.07.2007

Moldávie 2007 Hlavní strana Fotky Moldova

Aktualizace:15.08.2007

© Jan Pešula, 2007