Mazurská krajina

Mazurská krajina u obce Stańczyki - pohled z mostu na jih

Mírně zvlněná, řídce osídlená krajina, s lesními porosty - tak to vypadá na severním okraji Mazur. Fotografie zachycuje pohled z bývalého železničního mostu směrem na jih, k obci Stańczyki. Tato část Mazur není zatím turisty tak vyhledávaná, jako jezera na jihu, ale situace se i zde pozvolna mění, řada farem nabízí agroturistické pobyty. O oblasti se můžete dovědět víc například z prezentace obce Dubienniki (dříve Dubeningen), pod kterou patří i osada Stańczyki.

Stańczyki (Staatshausen), 10.05.2003

Mazury 2003 Hlavní strana Fotky Mazury Mapa 1963 Mapa 1933

Aktualizace: 12.06.2004

© Jan Pešula, 2004