Stanice Węgorzewo

Příjezd do stanice Węgorzewo

Węgorzewo (Angerburg) bylo dříve železničním uzlem, dnes je koncovou stanicí s velmi sporadickým provozem. V nádražní budově se nachází malé soukromé železniční muzeum.

Město Węgorzewo je střediskem turistického ruchu (krajina tisíce jezer).

Węgorzewo (Angerburg), 11.05.2003

Mazury 2003 Hlavní strana Fotky Mazury Mapa 1963 Mapa 1933

Aktualizace: 14.06.2004

© Jan Pešula, 2004