Nápis na stanici Stare Juchy

Motorový vlak ve stanici Zawady Tworki na Ełcké úzkorozchodné dráze

Historie se i po téměř 60 letech klube na povrch. Na zdi nádražní budovy je stále vidět vzdálenost do někdejšího hlavního města regionu - Königsberg 161,3 km.

Stare Juchy (Fliessdorf) leží na trati Ełk (Lyck) - Giżycko (Lötzen) - Korsze (Korschen) - Olsztyn (Allenstein). Původně ovšem hlavní tah směřoval na severozápad - přes Korsze (Korschen), Bartoszyce (Bartenstein) a Bagrationovsk (Pr Eylau) do Kaliningradu (Königsberg (Pr)). Úsek Korsze - Bagrationovsk slouží dnes jen příležitostné nákladní dopravě.

V souvislosti se stanicí Stare Juchy je nutné zmínit i zajímavé stránky místních železničních nadšenců, popisující zrušené tratě v okolí. Oficiální prezentaci města najdete zde.

Stare Juchy (Fliessdorf), 11.05.2003

Mazury 2003 Hlavní strana Fotky Mazury Mapa 1963 Mapa 1933

Aktualizace: 13.06.2004

© Jan Pešula, 2004