Stanice Zawady Tworki

Motorový vlak ve stanici Zawady Tworki na Ełcké úzkorozchodné dráze

Zawady Tworki (Grenzwacht) jsou konečnou stanicí jižní větve Ełcké úzkorozchodné dráhy. Stanice původně ležela v těsné blízkosti prusko-ruské hranice; obec Tworki získala k trati přístup až po roce 1945.

Zawady Tworki (Grenzwacht), 11.05.2003

Mazury 2003 Hlavní strana Fotky Mazury Mapa 1963 Mapa 1933

Aktualizace: 13.06.2004

© Jan Pešula, 2004