Mazury 2003 - 4. den

12.05.2003

Trasa: Węgorzewo - Kętrzyn - Korsze - Bartoszyce - Głomno (hranice) - Bartoszyce - Korsze - Skandawa (hranice, vlečky) - Korsze; autobusem Korsze - Kętrzyn
Úvod Foto 1. den 2. den 3. den 5. den 6. den
Ganz na splítce Vrata do stanice Železnodorožnyj

Pondělí 12. května bylo ve znamení hraničních přechodů. Východní Prusko se po roce 1945 rozdělilo nepřirozenou přímkou mezi Polsko a SSSR, což přeťalo řadu železničních tratí. Zůstaly jen tři hraniční přechody - Braniewo, Głomno a Skandawa - a jen první z nich se používá pro osobní dopravu. Našim cílem bylo, projet si oba zbývající. Přes Głomno vede trať na západ Kaliningradské oblasti - do Bagrationovska (Pr Eylau) a Kaliningradu, přes Skandawu se jezdí na východ - do Železnodorožného (Gerdauen), Čerňachovsku (Insterburg) a Sovětsku (Tilsit). Obě tratě byly před rokem 1945 významnými magistrálami východního Pruska.

Z Węgorzewa vyjíždíme ráno do Kętrzyna, cestou máme ještě několik fotozastávek. Pokračujeme přes Korsze do Bartoszyc. Bartoszyce jsou velká stanice s nákladní dopravou, osobní vlaky sem nejezdí od roku 2000. Za Bartoszycami jedeme po splítce normálního a širokého rozchodu. Je tu už jen jediná polská stanice - Głomno, dnes opuštěná. Odbočují z ní ovšem stále vlečky, dnes již nepoužívané, na staré překladiště a do skladových areálů. Po několika kilometrech přijíždíme ke státní hranici. Poznáme ji podle řady hraničních sloupků uprostřed širokého průseku v lese. Dál už jet nemůžeme, vracíme se do Bartoszyc, připojujeme druhý vůz a pokračujeme přes Korsze na Skandawu. Před Skandawou míjíme rozsáhlou plochu bývalého nádraží Modgarby, o kterém jeden z účastníků prohlásil, že se používalo jen dvakrát v historii - při "osvobozování" Maďarska v roce 1956 a ČSSR roku 1968. Projíždíme Skandawou a blížíme se ke státní hranici. I tady vede souběžně normální a široký rozchod. Organizátor se snaží domluvit možnost vjezdu do Železnodorožného, to se však nedaří a zastavujeme na čáře. V dálce před námi vidíme vrata přes koleje, součást zabezpečení sovětského (dnes ruského) území. Pozdravíme se s pohraničníky z nedalekého silničního přechodu a vracíme se zpět do Skandawy.

Na polském území blízko Skandawy vyrostla po válce síť vleček, spojujících trať s překladišti širokého a normálního rozchodu. Dnes je jich většina rozebraná, část sítě ale zůstala. Do jednoho vlečkového kolejiště, u obce Frączkowo, vjíždíme ze Skandawy. Dostáváme se jen na okraj - samotné kolejiště patří dnes soukromé firmě, i tak to ale byla pěkná několikakilometrová projížďka.

Ze Skandawy se vracíme vlakem do stanice Korsze, kde odstavujeme motorák. Autobus nás odváží do Kętrzyna. Procházíme město a zvenku prohlížíme přestavěný křižácký hrad. Kętrzyn včetně hradu byl z 50 % vypálen Sovětskou armádou, mnoho zajímavostí tu už nenacházíme. Po krátké procházce odcházíme na ubytování.

Úvod Foto Předchozí Následující

Aktualizace: 04.07.2004

© Jan Pešula, 2004