Switch to English

Příměstský vlak v žst. Světlogorsk 2

Příměstský vlak ve Světlogorsku 2

Světlogorsk (dříve Rauschen) je významné rekreační středisko na Baltu. Město nebylo téměř poškozeno během války ani po ní a zachovalo si do značné míry svůj původní ráz. Nádraží Světlogorsk 2 (Rauschen Düne?) leží v centru města, těsně vedle pláže, na odbočce z tratě Pioněrskij (Neukuhren) - Světlogorsk 1 (Rauschen Ort) - Primorsk (Fischhausen). Bohužel, na úseku Světlogorsk 1 - Primorsk je doprava zastavena pro špatný technický stav. V letním období vede od žst. Světlogorsk 2 lanovka na pláž. V době naší návštěvy byla ještě zavřená.

Světlogorsk 2 (Rauschen Düne?), 30.04.2004

Kaliningrad 2004 Hlavní strana Fotky Kaliningrad Všechny fotografie

Aktualizace: 26.05.2004

© Jan Pešula, 2004