Switch to English

Sayaxché - přívoz

Historický přívoz v Sayaxché

Město Sayaxché leží na levém (zde jižním) břehu řeky Rio de la Pasión. Most zde není, k dopravě na sever (Flores, Santa Elena) je nutné použít přívoz. Linkové autobusy nepřejíždějí řeku, cestující vystoupí na jedné straně, přeplují a počkají na přípoj na druhé straně. Tato loď převáží auta, pěší ji mohou použít zdarma (!). Přívoz uvidíte i na dalších snímcích, několik fotografií najdete i na Earthlink a ve Wikimedia Commons.

Sayaxché, 09.09.2004

Guatemala 2004 Hlavní strana Fotky Guatemala
Ferrovías Guatemala

Aktualizace: 07.08.2006

© Jan Pešula, 2004-6