Switch to English

Výjezd z Guatemaly směrem na Puerto Barrios

Trať na výjezdu z Guatemaly

Hlavní nádraží v Guatemala City je řešeno netypicky na odbočce - přímo se do něj dá jet jen směrem od Tichého oceánu (původně z Puerto San José). Vlaky ve směru Puerto Barrios musí nejdříve vycouvat na trať a pak minout nádraží po levé straně. V ČR ani blízkém okolí mne nenapadá žádný podobný příklad - představit si to můžeme, jako kdyby např. neexistovala přímá trať z Masarykova nádraží do Buben, ale všechny vlaky tím směrem musely nejdříve vycouvat na Hrabovku a pak pokračovat "po spojce". Nebo kdyby z Kaštic nevedla trať do Plzně, ale jezdilo se jen do Žatce a úvratí do Kadaně. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, proč tomu tak je, ale zřejmě sehrál roli historický vývoj - trať k Tichému oceánu vznikla jako první a pro vybudování přímé trati opačným směrem už nebyl prostor.

Trať je lemována po obou stranách "správkovými vozy". Vlevo leží staniční koleje hlavního nádraží v Guatemala City.

Guatemala City, 03.09.2004

Guatemala 2004 Hlavní strana Fotky Guatemala
Ferrovías Guatemala

Aktualizace: 16.09.2004

© Jan Pešula, 2004