ŠoDo 2005 - 4. den

04.07.2005

Trasa: Moravský Krumlov - Střelice - Brno dol.n. - BVV - Brno dol.n. - Modřice - Brno hl.n. - Brno odst. n. A - Brno hl.n. - Brno odst.n.B - Brno hl.n. - Brno odst.n. S - Brno dol.n. - Brno Židenice - Blažovice (exkurze CEMO) - Brno Židenice - Posvitavská vlečka - Brno Židenice - odb. Hády - Brno Královo Pole - Brno Královo Pole st.n. (původní 250ka) - Brno Židenice - Blansko
Úvod Foto 1. den 2. den 3. den 5. den 6. den
Výstaviště Brno - vjezd k pavilonu Brno Posvitavská vlečka - Zábrdovice

Odjíždíme linkovým autobusem z hotelu v Moravském Krumlově na nádraží, kde byl v noci zaparkován náš motorák. Nastupujeme a míříme do Brna, kde strávíme den projížděním nákladních tratí a vleček.

Nejdříve jedeme ze Střelic přes odbočku Státní silnice na dolní nádraží. Vede odtud jedna z nejzajímavějších vleček - po brněnských ulicích na výstaviště BVV. Protože prochází přímo městem, přes několik rušných křižovatek, musí být každý vlak veden strojvedoucím ČD a v kritickém úseku doprovázen policejním vozem. Protože žádný z brněnských strojvůdců nemohl řídit náš motorový vůz, museli před nás zařadit lokomotivu.

Jízda po ulici Poříčí ve Starém Brně byla zážitkem nejen pro nás. Z oken domů nás vyhlíželo množství lidí, další nás fotografovali a natáčeli z automobilů. Dalo by se říci, že si naši jízdu užili víc než my uvnitř, protože jsme kvůli lokomotivě v čele měli omezený výhled a například na fotozastávky nemohlo být ani pomyšlení. Vlaky na této vlečce občas jezdí, například tradiční parní vlak na veletrh Go, ale přesto je to pro všechny neobvyklá událost. Cestou jsme pozorovali i spojku mezi tramvajovými a železničními kolejemi na křižovatce Křížová - Poříčí, po které mohou jezdit speciální tramvajové vozy (např. parní nebo dieselové - na trati není trolej) z tramvajové sítě na výstaviště.

Po několika minutách jízdy jsme v areálu výstaviště BVV. Současně s námi přijíždějí i početní novináři z Českého rozhlasu, TV Prima a regionálního tisku. Ihned zpovídají organizátora i některé účastníky, a během několika hodin se jak tato akce, tak slovo "šotouš" dostalo do širokého povědomí. Slovenská SME navíc uveřejnila i fotku z ul. Poříčí, kterou bychom "my uvnitř" udělat nemohli. Mezitím se odpojila lokomotiva a náš vlak se posunul na kolej k pavilónu B, který se právě vyklízel. Až dovnitř jsme vjet nemohli - koleje sice vedou až k zadní stěně, ale kvůli bezpečnosti chodců jsou trvale zakryté přivařenými plechy. Dojeli jsme před bránu, vrátili se na nádvoří, připojili lokomotivu z druhé strany a vrátili se na dolní nádraží.

Z dolního nádraží jsme už bez lokomotivy pokračovali přes Horní Heršpice do Modřic (bohužel už ne přes seřazovací nádraží jih, na které nám nevydali klíče) a zpět na hlavní nádraží, ze kterého jsme si projeli všechna odstavná nádraží na jihu i severu. Odtamtud jsme pokračovali na Slatinu, odkud odbočovaly dvě vlečky - Zetor a letiště Tuřany. S vlakem nás nepustili ani na jednu. Vlečka Zetoru vede částečně podél trati, je již dlouhodobě nevyužívaná a zarůstá. Vlečku na letiště jsme si zčásti prošli pěšky.

Ze Slatiny pokračujeme do Blažovic, odkud odbočuje dlouhá vlečka do cementárny Mokrá. Občas se tam pořádají jízdy pro cestující, například u příležitosti Dne otevřených dveří. My jsme tam odjeli pronajatým autobusem. Cementárna má velmi moderní a automatizovaný provoz, s minimálním vlivem na životní prostředí. Pracovníci se nám věnovali a provedli nás celým výrobním postupem.

Vracíme se do Brna s cílem projet si další lahůdku - Posvitavský vlečkový areál. Odbočuje ze stanice Brno-Židenice a spojuje průmyslové podniky v centrální části Brna. Po příjezdu na nádraží Židenice nás na vlečku nepustili - výpravčí neměl klíče a poslal nás na nádraží Maloměřice. S klíči jsme se vrátili přes Židenice na vlečku. Nejprve jsme zamířili na jižní, hlavní větev. Překračuje dvě hlavní silnice - Křenovou u Zderadova mostu a Hladíkovu u Svitavského mostu. Na prvním přejezdu jsme udělali fotozastávku. Plánovali jsme ji původně i na druhém, ale vzdali jsme ji - zabezpečovací zařízení na obou přejezdech jsou na sebe navázaná a v okamžiku, kdy vlak vjede na první, zastaví se silniční doprava i na druhém. Projeli jsme až na vlečkové kolejiště na Svitavském nábřeží, kde v cestě stála cisterna. Sousední koleje byly volné, neměli jsme ale klíče k příslušným výhybkám. Do konce vlečky ale stejně zbývalo jen asi 100 metrů, takže jsme o mnoho nepřišli. Obrátili jsme se proto na opačnou stranu, na severní větev. Poslední úsek této vlečky se do 50. let využíval jako původní trasa trati 250 do Tišnova a Havlíčkova Brodu. Svršek je dnes v horším stavu než jižní větev a asi se i méně využívá. Viděli jsme místo, kde kdysi stálo nákladiště s odbočkou Radlas (budovy se nedochovaly, dnes je tam sklad starého železa) a pokračovali až na severní konec kolejí, vedle hypermarketu Interspar Cejl - Tkalcovská. Dál na sever se už jet nedalo, koleje se ztrácely v bahně a zčásti byly podemleté. Ze severního konce jsme ještě udělali odbočku k teplárně, zčásti po původní trase k hlavnímu nádraží (napojení už dnes neexistuje). Koho zajímá historie a pozůstatky trati 250 v Brně víc, může si přečíst článek Václava Piskače.

Po návratu do Židenic pokračujeme přes Maloměřice na Královo Pole, odkud se napojuje další část bývalé "tišnovky". Jedeme nejdříve po vlečce (další) teplárny přes staré nádraží Královo Pole (jen kolejiště, budova se nedochovala), přičemž sledujeme, kudy asi vedla původní trať. Někde za starým nádražím odbočovala vpravo, tam ale stopy mizí po výstavbě silnice. Nakonec zajíždíme na nepoužívanou vlečku do průmyslového areálu. Je čerstvě zrekonstruovaná (a možná i mírně přeložená) kvůli výstavbě silničního obchvatu. V hustém křoví, které následuje hned za obnoveným úsekem, se obracíme. Ve stanici Brno-Královo Pole si všímáme i vlečky dopravního podniku, která spojuje (pod trolejí) železniční a tramvajovou síť.

Tím skončil den, nabitý projížděním ("hoblováním") brněnských tratí a vleček. Z hlediska programu akce to byl asi ten nejzajímavější. Nikde jinde totiž není na malém prostoru tolik železniční historie. Z Králova Pole jsme se vrátili do Židenic a pak přes Maloměřice do Blanska, kde byl zajištěn nocleh.

Následující
Úvod Foto Předchozí

Aktualizace: 17.07.2005

© Jan Pešula, 2005