Mutěnice

Žst. Mutěnice

Krátká přestávka ve stanici Mutěnice. Vjíždíme na stále provozovanou trať Hodonín - Zaječí.

Cestou jsme po levé straně viděli i spojku, po které bylo možné v minulosti jet od Kyjova a Dubňan přímo do Hodonína. Po zániku federace a lignitových dolů ztratila na významu a není provozována. My jsme ji již neprojížděli.

Zajímavosti k trati Hodonín - Zaječí (a oběma přilehlým, Mutěnice - Kyjov a Čejč - Ždánice) najdeme na webu Parlamentu - Vládní návrh zákona o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem, zprávu výborů a záznam rozpravy o tomto návrhu, která skončila schválením. Z dokumentu vybírám: "Tím, že veškeré dráhy postupně stanou se majetkem státním, nastane neobyčejné zjednodušení v agendě administrativní, neboť odpadne spousta velmi obtížného odúčtování mezi společnostmi a státní železniční správou. Avšak dosáhne se i neobyčejných výhod disposičních po stránce dopravní a komerční, čímž jedině lze zvýšiti prosperitu těchto místních spojovacích linek na žádanou míru. Zestátnění obou jmenovaných místních drah bude míti za následek normalisaci a racionalisaci celého technického provozu jak po stránce dopravní, tak i po stránce zdokonalování výstavby a veškerého provozního zařízení nejen v době přítomné, nýbrž i v budoucnosti."

Mutěnice (mapa), 07.05.2005

Úvod Hlavní strana Akce v ČR Všechny fotografie

Aktualizace: 10.05.2005

© Jan Pešula, 2005