Odjezdová tabule ve stanici Brussel Noord

Vlak TSP na odjezdové tabuli v Bruselu

Zvláštní vlak spolku PFT-TSP v kategorii Expres je ohlášen na odjezdové tabuli žst. Brussel Noord.

Belgie je dvojjazyčný stát a některá města (Brusel, Antverpy, Levno, Lutych aj.) mají odlišný název ve francouzštině a v holandštině. Platí přitom zásada, že ve Vlámsku se uvádějí jen holandské názvy a ve Valonsku jen francouzské. Markantní je to v dálkových vlacích Intercity, které v holandské verzi jedou např. Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Zuid - Brussel-Centraal - Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Borgworm - Luik-Guillemins - Verviers-Centraal - Welkenraedt - Eupen a v francouzské Ostende - Bruges - Gand-Saint-Pierre - Bruxelles-Midi - Bruxelles-Central - Bruxelles-Nord - Louvain - Tirlemont - Landen - Waremme - Liége-Guillemins - Verviers-Central - Welkenraedt - Eupen. (V praxi například ve vlámském Gentu uvidíme na odjezdové tabuli valonské město Waremme napsané jako Borgworm). Brusel je oficiálně dvojjazyčný (cca 70 % francouzsky, zbytek holandsky), což v praxi znamená, že názvy všech stanic, do kterých odjíždějí vlaky, se musí uvádět v obou jazycích. Některé příklady vidíme na tabuli. Dvojjazyčný je i název železničního spolku - PFT znamená Patrimoine Ferroviaire Touristique, TSP je Toeristisch Spoorpatrimonium.

Brussel, 07.08.2004

Belgie 2003/4 Hlavní strana Fotky Belgie Všechny fotografie

Aktualizace: 08.08.2004

© Jan Pešula, 2004