Jerevan - hlavní nádraží "Sasunci David"

Hlavní nádraží Jerevan

Budova v typickém sovětském stylu. V době naší návštěvy odtud odjížděly noční vlaky do Tbilisi (jeden den tam, druhý den zpět), a pak příměstské do města Gyumri (Leninakan) a do vesnice Jerasch na hranicích s Nachičevanskou oblastí. Další příměstský vlak do Hrazdanu odjížděl z předměstského nádraží umístěného blízko pomníku Matky Arménie.

Železniční doprava v Arménii upadá. Tratě byly kdysi budovány pro potřeby dálkové dopravy ve velké zemi (Ruská říše, později SSSR). Jenže v důsledku sporu o Karabach byly uzavřeny hranice s Tureckem a Azerbajdžánem, čímž se arménská železniční síť izolovala od všech sousedních zemí s výjimkou Gruzie (do Íránu se dříve jezdilo přes Nachičevan). A ani spojení do Gruzie není příliš využívané, protože - v důsledku obsazení Jižní Osetie ruskou armádou - se z Tbilisi dá pokračovat do vnitrozemí pouze přes Azerbajdžán.

Jerevan, 13.09.2003

Arménie 2003 Hlavní strana Fotky Arménie

Aktualizace: 05.03.2006

© Jan Pešula, 2006